پهنای باند اینترنت اختصاصی

پهنای باند اینترنت اختصاصی

افرانت با ایجاد پاپ سایت های متعدد سرویس‌دهی و خطوط پشتیبان قابل اطمینان، سرویس پهنای باند وسیع اینترنت به صورت اختصاصی (Dedicated) را به اپراتورها، سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه می‌نماید. با این سرویس مشترکین به صورت ٢٤ ساعته به اینترنت اختصاصی دسترسی دارند.

پهنای باند اینترنت اختصاصی
هزینه ماهیانه
پهنای باند

تماس بگیرید